818 – Chương 48

Chương 48: Đại mạo hiểm.

truyen-ngon-tinh-phai-doc-cho-mua-yeu-2017-111247

Edit: Băng Di

Những người khác không biết đây là hãm hại sâu đậm, Chu Chiêm Cơ ác liệt nghĩ: dù sao hắn cũng bị hãm hại thành thói quen, kéo theo mấy người nữa bị hãm hại cùng hắn cũng không tệ. Đọc tiếp “818 – Chương 48”

Advertisements

818 – Chương 47

Chương 47: Nói chân tâm

778dc5feea714fe7162da989cb6e3fd0

Edit: Băng Di

Một hồi săn xuân trong bầu không khí quân thần cùng vui vẻ mà hạ màn, sau khi quay về kinh, biết được chuyện ăn chay trước đó là do Từ thái phó xúi giục, Tiết Trạm đạp đổ lão không được liền mang tâm lý trả thù, thường thường chạy đến chọc ghẹo Từ Trường Lâm.

Đọc tiếp “818 – Chương 47”

818 – Chương 45

Chương 45: Ai là người xấu?

truyen-ngon-tinh-phai-doc-cho-mua-yeu-2017-111247

Edit: Băng Di

Một hồi tiệc rượu uống đến thái dương lặn mất mới tính là kết thúc, tân lang Ngô Dụng không có say, ngược lại Tiết Trạm vì một ca khúc nổi bật lại bị quá chén. Đám La Nhất phải thừa dịp trước khi cổng thành chưa đóng ra khỏi thành, Ngô Dụng bận tân hôn, bản thân Từ Trường Lâm cũng chóng mặt, còn nếu để Kỉ Cương đưa về thì phỏng chừng ngày hôm sau sẽ truyền ra tin tức Thế tử Định Viễn Hầu vào ở nha môn Cẩm y vệ, đơn giản cả bọn liền đem người ném sang trên người Chu Kì Lân, ai nấy đều tự quay về. Đọc tiếp “818 – Chương 45”